משרדים

אושירה משרדים כפר סבא

כ- 50,000 מ"ר 

 

שלושה מבני משרדים מעל חניון קיים

 

סטטוס: בביצוע