תעשיה

אקלימטיק, א.ת ציפורית

מפעל לייצור והרכבת יחידות קירור לתעשיה

 

סטטוס: תיאום תכנון