משרדים

בית גיבור- תוספת 10 קומות

40,703 מ"ר שטח בנוי מעל הקרקע

17,626 מ"ר שטח בנוי תת קרקעי

 

תוספת 10 קומות משרדים מעל בניין קיים

 

סטטוס: הושלם 

 

סרטון במהלך הביצוע: