מגורים ומסחר

הרצל 91

152 יח"ד

קומפלקס מגורים מעל קומת מסחר ו-5 מפלסי חנייה רובוטיים

סטטוס: ברישוי