בית מלון

מלון בית הדואר, יפו

 

הקמת בית מלון במבנה לשימור.

50 חדרים, בריכת שחייה על הגג

 

סטטוס: בתכנון