מגורים, מסחר ובית מלון

סלמה 44

פרויקט בעירוב שימושים הכולל שטחי מגורים, מסחר ומלונאות

 

160 יח"ד

 

סטטוס: בתכנון