מגורים

קהילת פאדובה

288 יח"ד

שמונה בנייני מגורים מעל חניונים משותפים

סטטוס: תיאום תכנון ורישוי