מחיר למשתכן

שוהם

570 יח"ד, 30 בניינים סך-הכל בעיר שוהם

 

יזם: אזורים

 

סטטוס: בביצוע

 

 

הדמיות ע"י  3dvision