ניהול פרויקטים - SMART

ניהול הפרויקטים מבוצע באמצעות מערכת מידע ייעודיות וייחודיות תוך שימת דגש על בקרת האיכות בביצוע, בקרת לוחות הזמנים ובקרה תקציבית, והינה מרכיב מרכזי למסירה מוצלחת של הפרוייקט לשביעות רצונו של הלקוח .

לחברה נהלי עבודה ומערכות בקרה לניהול פרויקטים המייעלים את אופן ניהול הפרויקט.

ניהול הפרויקט על כל שלביו מלווה ע"י מנהל שותף בחברה.

שלב התיאום תכנון והרישוי מנוהל על ידי מנהל תכנון מנוסה. שלב הביצוע מלווה על ידי מפקח מקצועי בעל ניסיון עשיר בביצוע.

לחברה ידע וניסיון בניהול חוזים על כלל מגוון סוגי ההתקשרויות בענף הבנייה. תרומתנו בקידום המו"מ בין הצדדים תוך הגדרה ברורה של תכולת העבודה ויכולת לבצע VALUE ENGINEERING לעמידה בתקציב הפרויקט.

לחברה מערכת שליטה ובקרה לניהול פרויקטים בסביבת עבודה משולבת הכוללת:

ניהול תקציב וחשבונות, ניהול מכרזים מקוונן, ניהול מידע הכוללת את כל החומר התכנוני של הפרויקט, ניהול משימות ופרוטוקולים ומערכת הבטחת איכות

איכות ביצוע הפרויקט הינה אחת מאבני היסוד להצלחת הפרויקט. ביצוע פרויקט באיכות הנדרשת תתרום לקיצור משך הביצוע ותפעול יעיל במהלך אחזקת המבנה.