מסחר ומשרדים

אושירה בניין א', כפר סבא

 

מבנה משרדים ומסחר מעל חניון קיים בשטח של 21,000 מ"ר

 

סטטוס: הושלם ואוכלס

אושירה בניין א2- כנס אילת מוקטן
רחבה
כפר_סבא_1
1כפר_1ס11בא_1
oshira-ks-build-c03_00000
oshira-ks-build-c04_00000