משרדים

החלוצים

כ- 25,000 מ"ר 

 

פרויקט בייעוד מסחר ותעסוקה