מסחר משרדים ומגורים

מגדל המוזיאון, חיפה

בניית 6 קומות מסחר ומשרדים ו-21 קומות מגורים מעל מבנה קיים בן קומה אחת וארבע קומות חניון תת קרקעי קיים

 

סטטוס: בתכנון