בית מלון

מלון בית הדואר, יפו

 

הקמת בית מלון במבנה לשימור, 50 חדרים ובריכת שחייה על הגג

 

סטטוס: בעבודות מקדימות