מתחם קינמון

פרויקט משולב מגורים, מסחר ותעסוקה

80,000 מ"ר שטחים עיליים ועוד 20,000 מ"ר מרתפי חנייה