מגורים

קהילת פאדובה

288 יח"ד

 

שמונה בנייני מגורים מעל חניונים משותפים

 

סטטוס: בתיאום תכנון ורישוי