מחיר למשתכן

שוהם

570 יח"ד, 30 בניינים סך-הכל בעיר שוהם

יזם: אזורים

 

סטטוס: בביצוע

תמונת ביצוע אוקטובר 2020

 

הדמיות ע"י  3dvision