משרדים

אושירה בניין ג', כפר סבא

ביצוע בניין שלישי

 

סטטוס: בביצוע

תמונת חפירה – יוני 2020

תמונות שלד חניון – אוקטובר 2020