משרדים

אושירה בניין ב', כפר סבא

כ- 18,000 מ"ר

בניין שני מתוך שלושה

 

סטטוס: הושלם