מסחר ומשרדים

אושירה בניין א', כפר סבא

 

מבנה משרדים ומסחר מעל חניון קיים בשטח של 21,000 מ"ר

 

סטטוס: הושלם ואוכלס