מגורים

אלחנן רמת השרון

 

הריסת ארבעה מבנים קיימים בני 108 יח"ד והקמת ארבעה מבנים חדשים ובסה"כ 220 יח"ד, כולל שני מפלסי חנייה תת קרקעיים ומפלס חנייה שלישי חלקי

 

סטטוס: בתכנון