מגורים

אלמגור, תל אביב

 

3 בנייני מגורים בני 12 קומות כל אחד מעל חניון תת קרקעי

140 יח"ד סה"כ

 

סטטוס: בתכנון