תעשיה

אקלימטיק, א.ת ציפורית

ניהול תכנון למפעל לייצור והרכבת יחידות קירור לתעשיה

 

סטטוס: התקבל היתר בנייה