גני ילדים

מת"מ חיפה

 

קומפלקס גני הילדים במתחם מת"מ

שבע כיתות גן בשתי קומות

 

סטטוס: הושלם