מסחר ומשרדים

בניין משרדים 

שלב א'- מבנה בן 5 קומות משרדים ע"ג קומת מסחר ומרתף חניה.

שלב ב'- אישור תב"ע בסמכות מחוזית ותוספת 9 קומות משרדים.

 

סטטוס: בתכנון