תעשיה

בית בגירה מערכות, מודיעין

מבנה מלאכה הכולל משרדים תומכי ייצור, וחללים לשימוש החברה בתחום המלאכה.

המבנה בן 2 קומות וגלריה + מרתף תת קרקעי

שטח מגרש: 2,113 מ"ר

שטח בנייה: 3,454 מ"א

המבנה מתוכנן באופן שיאפשר תוספת שטחים עתידית בתוכו ועל גגו.

 

סטטוס: בביצוע

תמונות ביצוע – ינואר 2021