משרדים

בית גיבור ספורט (מבנה 2) – תוספת 4 קומות, רמת גן

 

תוספת 4 קומות משרדים מעל מבנה חניון וקומת משרדים קיימים ומאוכלסים בשטח כולל של כ-6,400 מ"ר וגג טכני למערכות בשטח של כ-1,000 מ"ר

 

סטטוס: ברישוי