משרדים

בית גיבור- תוספת 10 קומות, רמת גן

40,703 מ"ר שטח בנוי מעל הקרקע

17,626 מ"ר שטח בנוי תת קרקעי

תוספת 10 קומות משרדים מעל בניין קיים

סטטוס: הושלם 

סרטון תאורת לילה:

סרטון במהלך הביצוע: