מגורים

הר נוף, ירושלים

4 בנייני מגורים ומבנה ציבור מעל חניון תת קרקעי

 

סטטוס: בביצוע

תמונות חציבה – ינואר 2021