מגורים

חזנוביץ' 10-12, תל אביב

87 יח"ד

 

שלושה בנייני מגורים מעל 2 קומות מרתף משותף

 

סטטוס:הושלם ואוכלס