בית מלון

מלון בית הדואר, יפו

הקמת בית מלון במבנה לשימור, 50 חדרים ובריכת שחייה על הגג

 

סטטוס: בביצוע

 

עבודות הריסה: אוגוסט 2021