ציבורי

מעונות סטודנטים ברודצקי, רמת אביב

שיפוץ מבנה לשימור הכולל 48 יח"ד לסטודנטים.

במסגרת השיפוץ התבצעו עבודות שיקום שלד ובינוי.

 

יזם: השתתפויות בנכסים בישראל

 

סטטוס: הושלם