תעשיה

הסדרת כבישים ותשתיות, מתחם לוגיסטי צריפין

עבודות תשתית מתחם לוגיסטי צריפין – השתתפויות בנכסים

 

סטטוס: בתכנון