מרכז לוגיסטי

חכ"ל פתח תקווה

מרכז לוגיסטי לשעת חירום

 

סטטוס: בתכנון