מבנה משרדים לחברות הייטק

מת"מ ים

כ-12,000 מ"ר

 

סטטוס: הושלם ואוכלס