מתחם אחסנת רכב

פלמחים

פרויקט תשתיות של כ- 75 דונם המיועד לאחסנת רכב

 

סטטוס: הושלם