מחיר למשתכן

שוהם

570 יח"ד, 30 בניינים סך-הכל בעיר שוהם

יזם: אזורים

 

סטטוס: בביצוע

תמונות ביצוע – ינואר 2021

הדמיות ע"י  3dvision