מרכז מסחרי

מרכז מסחרי צריפין

20,000 מ"ר מרכז מסחרי במתחם צריפין

 

יזם: השתתפויות בנכסים בישראל

 

סטטוס: בתכנון ורישוי