משרדים

שירז, לוד

כ- 12,000 מ"ר 

 

מבנה משרדים בלב אזור התעשייה בלוד