משרדים רפואיים ומלונית

משרדים רפואיים ומלונית, פתח תקווה

כ- 2,400 מ"ר

 

עבודות התאמה, קומה אחת – מלונית החלמה (25 חדרים) וקומה שנייה -משרדי רופאים פרטיים

 

סטטוס: הושלם ואוכלס