מרכז מסחרי

Iway  – חיפה

 

כ – 17,000 מ"ר משרדים ו – 7200 מ"ר חניון